visusrijk logo
oog op blinden en slechtzienden bij de Rijksoverheid
het netwerk van Rijksambtenaren met een visuele beperking
 
   
  
  
 
 
 
Welkom op de website van VISUSRIJKHeb je in je werk te maken met een collega met een visuele beperking?


Dan vind je op deze website hoe je daarmee kunt omgaan!

  • je bent manager van een medewerker met een visuele beperking
  • je bent personeels-functionaris
  • je bent aanbieder van faciliteiten, zoals de werkplek, pc
  • je hebt zelf een visuele beperking

Wie zijn we?

Het netwerk bestaat uit blinde en slechtziende ambtenaren, die werkzaam zijn bij de Rijksoverheid.

Waarom?

Binnen vrijwel alle ministeries en andere rijksdiensten zijn momenteel een of meer ambtenaren met een visuele beperking werkzaam. De praktijk leert dat de visueel beperkte ambtenaar, ondanks de beschikbare hulpmiddelen (zoals vergroting of braille), soms tegen barrieres aanloopt die goedziende collegae niet ervaren. Voorbeelden hiervan zijn de ontoegankelijkheid van sommige applicaties, touchscreens, displays in liften en zaken rondom verandering van werkplek.

Om deze zaken rijksbreed aan te pakken, hebben wij de handen ineen geslagen en het initiatief genomen ons te organiseren.

Ons doel

Wij streven ernaar dat de visueel beperkte ambtenaar optimaal en zelfstandig kan (blijven) werken en gelijke kansen krijgt als andere collegae. Dit willen we op twee manieren bereiken.

  • In de eerste plaats door aan het netwerk meer bekendheid te geven, zodat ook andere visueel beperkte rijksambtenaren ons weten te vinden en we kunnen leren van elkaars ervaringen en gevonden oplossingen.
  • In de tweede plaats willen we ons doel bereiken door richting de actoren binnen de overheid (bijvoorbeeld personeelsfunctionarissen en ICT-diensten) mogelijke belemmeringen te signaleren, hierover te adviseren en deze waar mogelijk te verhelpen en voorkomen.

Onze aandachtsvelden

Als netwerk willen wij advies geven en ondersteuning bieden op de volgende aandachtsvelden.

  • ICT: de ICT voorzieningen binnen het rijk zijn sterk in ontwikkeling. De vernieuwingen kunnen problemen geven met de computerondersteuning van de visueel beperkte medewerkers. Door hier op voorhand rekening mee te houden en advies te vragen kan achteraf veel extra werk voorkomen worden.
  • Personeels-aangelegenheden, waaronder job mobility en voorzieningen op de Werkplek: het gaat hier ondermeer om kennisoverdracht tussen bijvoorbeeld Personeelsfunctionarissen, leidinggevenden, het UWV en andere betrokkenen over advisering en begeleiding bij werkplekvoorzieningen.
  • Voorlichting en kennisoverdracht: het netwerk voorziet ondermeer via deze website in een eenvoudige en toegankelijke manier om onderling informatie uit te wisselen over gebruikte voorzieningen, hulpmiddelen en andere aspecten bij hetw erk in relatie tot de visuele beperking. Het netwerk wil de eigen kennis en ervaring ook gebruiken in de richting van adviseurs en mensen met een visuele beperking die het Rijk zien als potentiele werkgever.zwart en wit wisselen     lettergrootte wisselen

deze website is mogelijk gemaakt door subsidie van
A+O fonds Rijk

webmaster
Mark Scholten
vormgeving / logo
Ellen de Ruiter